Остали садржаји

Овај блог је започет као својеврсна сваштара, у којој су поред фотографија и фото прича објављивани разни други садржаји. Међутим, како се временом испрофилисао као страница посвећена фотографији и фото причама, остали садржаји су пали у други план. Ипак, они су и даље важан део овог блога и често добијају посету путем интернет претраге.

Милош Павков, аутор блога

Утицај психопатије на друштво

Текстови из новина

Интернет и класични медији

Разни текстови

Видео

Advertisements