Кратке приче

Писање кратких прича је интересовање аутора блога. С обзиром на то, да је блог примарно посвећен приповедању кроз фотографије и речи, те кратке приче су на њему дате на посебној страници у „pdf“ формату. У форми блог поста објављиване су на другим сајтовима.