Кратке приче

Појединачне приче:

Колекција свих прича:

Писање кратких прича је интересовање аутора блога. С обзиром на то, да је блог примарно посвећен приповедању кроз фотографије и речи, кратке приче су дате на посебној страници у „pdf“ формату. У форми блог поста објављиване су на другим сајтовима.